Finanšu aktīvs

Uzņēmumu gada pārskatos finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda vai no līguma izrietošas saistības saņemt naudu vai citu finanšu aktīvu no cita uzņēmuma vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu uzņēmumu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai cita uzņēmuma kapitāla instruments.

Ar finanšu aktīviem iespējams pildīt saistības jeb slēgt vienošanos nodot finanšu aktīvus citam uzņēmumam. Šī vienošanās (finanšu instruments) vienlaicīgi vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla instrumentu.

Tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi ir finanšu aktīvi, kas galvenokārt iegādāti vai radušies, lai gūtu peļņu ar īstermiņa cenu svārstībām, kā arī finanšu aktīvi, kas ir daļa no tāda aktīvu kopuma, kas izmantots īstermiņa peļņas gūšanai.

Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi ir finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, ko uzņēmums ir nolēmis un spēj turēt līdz termiņa beigām, un kas nav aizdevumi un prasījumi.

Aizdevumi un prasījumi ir finanšu aktīvi, kurus uzņēmums radījis, aizdodot naudu vai citus aktīvus vai pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus ar samaksu uz kredīta tieši parādniekam, un kas nav radīti tam, lai tos pārdotu tūlīt vai īsā laika posmā.

Pārdošanai pieejami aktīvi ir finanšu aktīvi, kas nav ne aizdevumi, ne prasījumi, ne līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, ne arī tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.